HỖ TRỢ TRA CỨU
GIẢI ĐÁP VĂN BẢN LUẬT

Bạn đang vướng mắc về các văn bản luật mà chưa biết tìm kiếm tham khảo văn bản luật liên quan?

BỘ TÀI LIỆU
DÀNH CHO STARTUP & SMEs PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PHẦN 1

TÀI LIỆU HAY DÀNH CHO STARTUP & SMEs PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (Phần 1)

Giới thiệu

Bộ tài liệu này nhằm giúp người đọc phát triển doanh nghiệp từ những kinh nghiệm bổ ích, bao gồm:

 • Lập dự án và phương án kinh doanh
 • Tổ chức và điều hành doanh nghiệp
 • Đàm phán và ký kết hợp đồng
 • Ứng dụng công nghệ thông tin dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Những vấn đề thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp

Những kiến thức bổ ích được chọn lọc dành cho SMEs sẽ được gửi qua email hàng tuần đến bạn. Email có thể nằm trong mục Promotion/Spam.


Thành lập DNKế toán - thuếKhông, cảm ơn
Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email/SĐT đã cung cấp

BỘ TÀI LIỆU

CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

Giới thiệu

Thương hiệu được hiểu là hình ảnh cho sản phẩm của bạn trong tâm trí khách hàng. Chúng phải nhắm đến mục đích rõ ràng và khác biệt trên thị trường. Bộ tài liệu sau đây giúp người đọc hiểu rõ và hành động đúng hơn, bao gồm:
 • Đặt tên thương hiệu
 • Bài học Digital Marketing từ thương hiệu
 • Bí mật thành công từ khác biệt hóa
Những cập nhật mới về Brand Business sẽ được gửi qua email hàng tuần đến bạn, hãy kiểm tra email của bạn nhé! (Email có thể nằm trong mục Promotion ( Khuyến mãi) nếu bạn sử dụng gmail)


Thành lập DNKế toán - thuếKhông, cảm ơn
Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email/SĐT đã cung cấp

BỘ TÀI LIỆU
Sổ tay Thuế 2020

SỔ TAY THUẾ 2020

Giới thiệu

Đây là bộ sổ tay cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành tại Việt Nam. Bao gồm 06 quyển sổ tay:

 • Quyển 1: Quản lý Thuế

 • Quyển 2: Thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Quyển 3: Thuế nhà thầu nước ngoài

 • Quyển 4: Thuế thu nhập cá nhân

 • Quyển 5: Thuế giá trị gia tăng

 • Quyển 6: Các loại thuế khác

Những cập nhật mới về sổ tay Thuế sẽ được gửi qua email hàng tuần đến bạn, hãy kiểm tra email của bạn nhé! (Email có thể nằm trong mục Promotion (Khuyến mãi) nếu bạn sử dụng gmail).


Thành lập DNKế toán - thuếKhông, cảm ơn
Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email/SĐT đã cung cấp

BỘ TÀI LIỆU
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 4.0

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Giới thiệu

Doanh nghiệp muốn cạnh tranh thành công thì phải hoạt động hữu hiệu và hiệu quả, điều này tùy thuộc nhiều vào việc quản trị doanh nghiệp. 

Bộ tài liệu này nhằm giúp người đọc có cách nhìn toàn diện về QTDN, gồm:

 • Tổng quan về quản trị kinh doanh và nhiệm vụ chủ yếu của nhà quản trị doanh nghiệp
 • Những vấn đề cơ bản của quản trị doanh nghiệp
 • Quản trị Marketing, nhân sự trong doanh nghiệp
 • Quản trị chi phí, chất lượng trong doanh nghiệp 

Những cập nhật mới về Quản trị Doanh nghiệp sẽ được gửi qua email hàng tuần đến bạn, hãy kiểm tra email của bạn nhé! (Email có thể nằm trong mục Promotion ( Khuyến mãi) nếu bạn sử dụng gmail)


Thành lập DNKế toán - thuếKhông, cảm ơn
Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email/SĐT đã cung cấp

Bộ tài liệu
PHÁP LUẬT THUẾ – VĂN BẢN HỢP NHẤT

PHÁP LUẬT THUẾ
VĂN BẢN HỢP NHẤT

Giới thiệu

Bộ tài liệu Pháp luật Thuế sẽ thống kê những kiến thức pháp lý cơ bản về thuế giúp người đọc tham khảo và vận dụng trong hoạt động kinh doanh, gồm:

 • Văn bản pháp luật về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
 • Văn bản pháp luật về Thuế Giá Trị Gia Tăng
 • Văn bản pháp luật về Thu Nhập Cá Nhân
 • Văn bản pháp luật về Quản lý thuế

Những cập nhật mới về Pháp luật Thuế sẽ được gửi qua email hàng tuần đến bạn, hãy kiểm tra email của bạn nhé! (Email có thể nằm trong mục Promotion ( Khuyến mãi) nếu bạn sử dụng gmail)


Thành lập DNKế toán - thuếKhông, cảm ơn
Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email/SĐT đã cung cấp

BỘ TÀI LIỆU kế toán

NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP

TÀI LIỆU KẾ TOÁN

Giới thiệu

Bộ tài liệu Kế toán tập hợp hầu hết các văn bản pháp luật thuế và kế toán dành cho Doanh nghiêp vừa và nhỏ, gồm:

 • Luật Kế toán
 • Quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh
 • Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Những cập nhật mới về Kế toán doanh nghiệp sẽ được gửi qua email hàng tuần đến bạn, hãy kiểm tra email của bạn nhé! (Email có thể nằm trong mục Promotion ( Khuyến mãi) nếu bạn sử dụng gmail)


Thành lập DNKế toán - thuếKhông, cảm ơn
Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email/SĐT đã cung cấp