HỖ TRỢ TRA CỨU
GIẢI ĐÁP VĂN BẢN LUẬT

Bạn đang vướng mắc về các văn bản luật mà chưa biết tìm kiếm tham khảo văn bản luật liên quan?

BỘ TÀI LIỆU

ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP THỜI ĐẠI 4.0

TÀI LIỆU ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 4.0

Giới thiệu

Với tốc độ phát triển như hiện nay, điều hành và phát triển doanh nghiệp đối với các nhà lãnh đạo vừa & nhỏ là  vấn đề đang rất được quan tâm. Do đó, bộ tài liệu này sẽ mang đến cho bạn những kiến thức hay sau:

 • Phát triển tư duy nhà lãnh đạo
 • Kỹ năng lãnh đạo, truyền cảm hứng
 • Quản trị nội bộ doanh nghiệp: hệ thống bảng lương, nội quy, quy chế, KPI, ISO, BSC, mô tả công việc,…
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Email tài liệu gửi đến cho bạn có thể nằm trong mục Quảng cáo/Thư rác. Hãy kiểm tra thật kỹ Email của bạn nhé!


Thành lập DNKế toán - thuếKhông, cảm ơn
Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email/SĐT đã cung cấp

BỘ TÀI LIỆU

QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN – TNCN 2021

     QUYẾT TOÁN THUẾ      TNDN – TNCN 2021

Giới thiệu

Trong những tháng đầu năm 2021 là thời điểm quan trọng để tiến hành quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân của năm 2020. Bộ tài liệu dưới đây sẽ hướng dẫn bạn thực hiện Quyết toán thuế chuẩn xác nhất:

 • Các văn bản thực hiện và quy định pháp luật về Thuế
 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN
 • Báo cáo hoạt động doanh thu
 • Kỹ năng xử lý chênh lệch tạm thời, vĩnh viễn

Những kiến thức bổ ích được chọn lọc dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được gửi qua email hàng tuần đến bạn, hãy kiểm tra email của bạn nhé! (Email có thể nằm trong mục Promotion ( Khuyến mãi) nếu bạn sử dụng gmail)


Thành lập DNKế toán - thuếKhông, cảm ơn
Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email/SĐT đã cung cấp

BỘ TÀI LIỆU
Sổ tay Thuế 2021

SỔ TAY THUẾ 2021

Giới thiệu

Đây là bộ sổ tay cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành tại Việt Nam. Bao gồm 06 quyển sổ tay:

 • Quyển 1: Quản lý Thuế

 • Quyển 2: Thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Quyển 3: Thuế nhà thầu nước ngoài

 • Quyển 4: Thuế thu nhập cá nhân

 • Quyển 5: Thuế giá trị gia tăng

 • Quyển 6: Các loại thuế khác

Những cập nhật mới về sổ tay Thuế sẽ được gửi qua email hàng tuần đến bạn, hãy kiểm tra email của bạn nhé! (Email có thể nằm trong mục Promotion (Khuyến mãi) nếu bạn sử dụng gmail).


Thành lập DNKế toán - thuếKhông, cảm ơn
Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email/SĐT đã cung cấp

BỘ TÀI LIỆU
DÀNH CHO STARTUP & SMEs PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PHẦN 2

TÀI LIỆU HAY DÀNH CHO STARTUP & SMEs PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (Phần 2)

Tiếp nối thành công của bộ Startup 1, bộ tài liệu này chọn tổng hợp những kiến thức về doanh nghiệp khi khởi sự kinh doanh đầy đủ nhất, bao gồm:

 • Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh
 • Các kỹ năng quản trị dành cho lãnh đạo doanh nghiệp
 • Thương hiệu và sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp
 • Kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành lập doanh nghiệp
 • Những vấn đề kế toán cơ bản trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Những vấn đề kế toán cơ bản trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
Những kiến thức bổ ích được chọn lọc dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được gửi qua email hàng tuần đến bạn, hãy kiểm tra email của bạn nhé! (Email có thể nằm trong mục Promotion ( Khuyến mãi) nếu bạn sử dụng gmail)


Thành lập DNKế toán - thuếKhông, cảm ơn
Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email/SĐT đã cung cấp

BỘ TÀI LIỆU
DÀNH CHO STARTUP & SMEs PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PHẦN 1

TÀI LIỆU HAY DÀNH CHO STARTUP & SMEs PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (Phần 1)

Giới thiệu

Bộ tài liệu này nhằm giúp người đọc phát triển doanh nghiệp từ những kinh nghiệm bổ ích, bao gồm:

 • Lập dự án và phương án kinh doanh
 • Tổ chức và điều hành doanh nghiệp
 • Đàm phán và ký kết hợp đồng
 • Ứng dụng công nghệ thông tin dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Những vấn đề thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp

Những kiến thức bổ ích được chọn lọc dành cho SMEs sẽ được gửi qua email hàng tuần đến bạn. Email có thể nằm trong mục Promotion/Spam.


Thành lập DNKế toán - thuếKhông, cảm ơn
Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email/SĐT đã cung cấp

BỘ TÀI LIỆU kế toán

NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP

TÀI LIỆU KẾ TOÁN

Giới thiệu

Bộ tài liệu Kế toán tập hợp hầu hết các văn bản pháp luật thuế và kế toán dành cho Doanh nghiêp vừa và nhỏ, gồm:

 • Luật Kế toán
 • Quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh
 • Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Những cập nhật mới về Kế toán doanh nghiệp sẽ được gửi qua email hàng tuần đến bạn, hãy kiểm tra email của bạn nhé! (Email có thể nằm trong mục Promotion ( Khuyến mãi) nếu bạn sử dụng gmail)


Thành lập DNKế toán - thuếKhông, cảm ơn
Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email/SĐT đã cung cấp

BỘ TÀI LIỆU

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM 2021

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM 2021

Giới thiệu

Mặc dù phải đối mặt với cú sốc lớn nhất toàn cầu trong nhiều thập kỷ qua nhưng kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng gần 3% năm 2020 trong khi kinh tế thế giới dự kiến suy giảm ít nhất 4%. Cụ thể về báo cáo:
 • Tình hình kinh tế thế giới trong năm 2020
 • Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam 2020
 • Dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng trong năm 2021
 • Các triển vọng trung hạn tích cực
Những kiến thức bổ ích được chọn lọc dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được gửi qua email hàng tuần đến bạn. Email có thể nằm trong mục Promotion/Spam.


Thành lập DNKế toán - thuếKhông, cảm ơn
Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email/SĐT đã cung cấp

BỘ TÀI LIỆU

CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

Giới thiệu

Thương hiệu được hiểu là hình ảnh cho sản phẩm của bạn trong tâm trí khách hàng. Chúng phải nhắm đến mục đích rõ ràng và khác biệt trên thị trường. Bộ tài liệu sau đây giúp người đọc hiểu rõ và hành động đúng hơn, bao gồm:
 • Đặt tên thương hiệu
 • Bài học Digital Marketing từ thương hiệu
 • Bí mật thành công từ khác biệt hóa
Những cập nhật mới về Brand Business sẽ được gửi qua email hàng tuần đến bạn, hãy kiểm tra email của bạn nhé! (Email có thể nằm trong mục Promotion ( Khuyến mãi) nếu bạn sử dụng gmail)


Thành lập DNKế toán - thuếKhông, cảm ơn
Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email/SĐT đã cung cấp

BỘ TÀI LIỆU
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 4.0

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Giới thiệu

Doanh nghiệp muốn cạnh tranh thành công thì phải hoạt động hữu hiệu và hiệu quả, điều này tùy thuộc nhiều vào việc quản trị doanh nghiệp. 

Bộ tài liệu này nhằm giúp người đọc có cách nhìn toàn diện về QTDN, gồm:

 • Tổng quan về quản trị kinh doanh và nhiệm vụ chủ yếu của nhà quản trị doanh nghiệp
 • Những vấn đề cơ bản của quản trị doanh nghiệp
 • Quản trị Marketing, nhân sự trong doanh nghiệp
 • Quản trị chi phí, chất lượng trong doanh nghiệp 

Những cập nhật mới về Quản trị Doanh nghiệp sẽ được gửi qua email hàng tuần đến bạn, hãy kiểm tra email của bạn nhé! (Email có thể nằm trong mục Promotion ( Khuyến mãi) nếu bạn sử dụng gmail)


Thành lập DNKế toán - thuếKhông, cảm ơn
Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email/SĐT đã cung cấp